Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2024-02-01

Uroczystości przeniesienia doczesnych szczątków ostatniego Pierwszego Prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego i jego małżonki

W dniu 31 stycznia 2024 r. odbyła  się uroczystość związana ze sprowadzeniem z Wielkiej Brytanii do Polski doczesnych szczątków prof. dr. Bronisława Hełczyńskiego (1890-1978), Pierwszego Prezesa Najwyższego Trybunału Administracyjnego (1934-1939), Szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Ignacego Mościckiego (1931-1934), Ministra Spraw Zagranicznych Rządu RP na Uchodźstwie (1974-1976), oraz jego małżonki Natalii Hełczyńskiej z domu Kulczyckiej (1901-1979).

Msza święta żałobna z asystą honorową odbyła się o godz. 15:00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza przy ulicy Powązkowskiej w Warszawie, po czym nastąpiło odprowadzenie do grobu rodzinnego na Starych Powązkach (kwatera 158, rząd 2, miejsca 28,29,30).

Naczelny Sąd Administracyjny w trakcie uroczystości był reprezentowany przez Prezesa Izby Finansowej sędziego NSA Jana Rudowskiego, Szefa Kancelarii Prezesa NSA Hieronima Kulczyckiego, kierownika Sekretariatu Izby Finansowej Dorotę Lato, dr. Krzysztofa Zaorskiego z Kancelarii Prezesa NSA.

W trakcie uroczystości odczytano list okolicznościowy Prezesa NSA Jacka Chlebnego. Przedstawiono w nim drogę życiową śp. prof. Bronisława Hełczyńskiego, jego działalność naukową oraz w ramach przedwojennego sądownictwa administracyjnego, sprawowane w kraju i na emigracji funkcje oraz najważniejsze osiągnięcia.  

W dniu 30 stycznia 2024 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego gościła Pani Wanda Plummer - córka prof. Bronisława Hełczyńskiego, wraz z najbliższą rodziną. Wizycie towarzyszyło otwarcie okolicznościowej wystawy pt. Bronisław Hełczyński (1890-1978) – działacz państwowy, sędzia, uczony, przybliżającej sylwetkę i osiągnięcia ostatniego Pierwszego Prezesa NTA.

Naczelny Sąd Administracyjny podczas spotkania reprezentował Prezes Izby Finansowej i Szef Kancelarii Prezesa NSA oraz pracownicy NSA, którzy przygotowali wystawę okolicznościową. Pani Wanda Plummer przedstawiła swoje osobiste refleksje na temat losów i działalności swojego Ojca. W trakcie spotkania Prezes Jan Rudowski wręczył Pani Wandzie Plummer medal okolicznościowy wybity z okazji 100. rocznicy utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Na jej ręce przekazano także list okolicznościowy Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adresowany do Rodziny śp. prof. Bronisława Hełczyńskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Wojciech Zagórski - NSA