BIP

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa
tel.: 0-22 551 60 00
Mapka dojazdu do NSA
Adres serwisu www NSA: www.nsa.gov.pl

Nr konta NSA: NBP O/O Warszawa 74 1010 1010 0402 2422 3100 0000

NIP: 525 156 80 48
REGON: 000849310

Biuletyn Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego redagują:

  • w części dotyczącej zamówień publicznych oraz ogłoszeń o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - Adriana Koralewska i Agnieszka Zowczak - Wydział Administracyjno Gospodarczy - Kancelaria Prezesa NSA
  • w części dotyczącej ofert pracy - Iwona Rymarz-Mańka - Wydział Spraw Ogólnych i Osobowych - Kancelaria Prezesa NSA
  • w pozostałym zakresie - Magdalena Kurek - Wydział Organizacyjno Prawny - Kancelaria Prezesa NSA (tel. 22 551 66 07) oraz Szczepan Borowski – Wydział Informacji Sądowej NSA (tel. 22 551 65 04).

 

Deklaracja dostępności.

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2011-07-20 12:06:30
Utworzył: Wojciech Sawczuk
Data ostatniej publikacji: 2021-05-06 11:16:17
Opublikował: Magdalena Kurek