Zamówienia publiczne do 2021 roku

Prenumerata prasy polskiej w wersji papierowej na 2022 rok

Strona internetowa prowadzonego postępowania
więcej >

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień
więcej >

Dostawa dostępów online do systemu informacji prawnej

Strona internetowa prowadzonego postępowania
więcej >

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień
więcej >

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień
więcej >

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień
więcej >

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień
więcej >

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w roku 2021
więcej >

Dostawa do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych
więcej >

Dostawa do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów biurowych
więcej >

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach NSA
więcej >

Dostawa 130 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy 130 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami
więcej >

Kompleksowe sprzątanie w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie świadczenia usług w zakresie kompleksowego sprzatania w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego
więcej >

Zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego działania infrastruktury technicznej w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego działania infrastruktury technicznej w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego
więcej >

Prenumerata czasopism zagranicznych na 2021 rok

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie prenumeraty czasopism zagranicznych na 2021 rok
więcej >

Prenumerata prasy polskiej na 2021 rok

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie prenumeraty prasy polskiej na 2021 rok
więcej >

Dostawa dostępów online do systemu informacji prawnej

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy dostępów online do systemu informacji prawnej
więcej >

Dostawa 130 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy 130 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami
więcej >

Dostawa i wdrożenie urządzenia firewall wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy i wdrożenia urządzenia firewall wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami
więcej >

Dostawa i wdrożenie infrastruktury konwergentnej wraz z oprogramowaniem

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy i wdrożenia infrastruktury konwergentnej wraz z oprogramowaniem
więcej >

Dostawa i wdrożenie systemu zbierania informacji i monitorowania zagrożeń SIEM

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy i wdrożenia systemu zbierania informacji i monitorowania zagrożeń SIEM
więcej >

Dostawa i instalacja centrali DSO (Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego) w budynku przy ul. Boduena 3/5 w Warszawie

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy i instalacji centrali DSO (Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego) w budynku przy ul. Boduena 3/5 w Warszawie
więcej >

Świadczenie usług cateringowych dla NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) prowadzi w trybie zapytania o cenę postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie świadczenia usług cateringowych dla NSA
więcej >

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, dla NSA w roku 2020
więcej >

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach NSA
więcej >

Kompleksowe sprzątanie w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie usług kompleksowego sprzątania w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego
więcej >

Prenumerata czasopism zagranicznych na 2020 rok

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie prenumeraty czasopism zagranicznych na 2020 rok
więcej >

Prenumerata prasy polskiej na 2020 rok

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie prenumeraty prasy polskiej na 2020 rok.
więcej >

Dostawa do NSA materiałów biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy do NSA materiałów biurowych
więcej >

Dostawa do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych
więcej >

Dostawa dostępów online do systemu informacji prawnej

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy dostępów online do systemu informacji prawnej
więcej >

Dostawa i wdrożenie trzech oddzielnych infrastruktur konwergentnych wraz z oprogramowaniem

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy i wdrożenia trzech oddzielnych infrastruktur konwergentnych wraz z oprogramowaniem
więcej >

Dostawa systemu kopii zapasowych i archiwizacji zasobów informatycznych NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy systemu kopii zapasowych i archiwizacji zasobów informatycznych NSA
więcej >

Świadczenie usług cateringowych dla NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) prowadzi w trybie zapytania o cenę postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie świadczenia usług cateringowych dla Naczelnego Sądu Administracyjnego
więcej >

Dostawa 2000 licencji dostępowych Device CAL do posiadanych przez Naczelny Sąd Administracyjny systemów Windows Server

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy 2000 licencji dostępowych Device CAL do posiadanych przez Naczelny Sąd Administracyjny systemów Windows Server
więcej >

Kompleksowe sprzątanie w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie usług kompleksowego sprzątania w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego
więcej >

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, dla NSA w roku 2019
więcej >

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach NSA
więcej >

Dostawa dostępów online do systemu informacji prawnej

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy dostępów online do systemu informacji prawnej
więcej >

Prenumerata czasopism zagranicznych na 2019 rok

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie prenumeraty czasopism zagranicznych na 2019 rok
więcej >

Prenumerata prasy polskiej na 2019 rok

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie prenumeraty prasy polskiej na 2019 rok
więcej >

Dostawa do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów biurowych
więcej >

Dostawa do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych
więcej >

Dostawa do Naczelnego Sądu Administracyjnego oprogramowania Microsoft SQL Server Standard 2017 lub oprogramowania równoważnego

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego oprogramowania Microsoft SQL Server Standard 2017 lub oprogramowania równoważnego
więcej >

Dostawa i wdrożenie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym trzech macierzy dyskowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy i wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym trzech macierzy dyskowych
więcej >

Dostawa i wdrożenie trzech oddzielnych infrastruktur konwergentnych wraz z oprogramowaniem

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy i wdrożenia trzech oddzielnych infrastruktur konwergentnych wraz z oprogramowaniem
więcej >

Rozbudowa istniejącej infrastruktury WAN oraz odnowienie usługi pogwarancyjnego wsparcia technicznego producenta dla urządzeń firewall używanych w NSA i 16-tu WSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie rozbudowy istniejącej infrastruktury WAN oraz odnowienia usługi pogwarancyjnego wsparcia technicznego producenta wraz z aktualizacjami oprogramowania i baz sygnatur dla urządzeń firewall używanych w NSA i 16-tu WSA
więcej >

Świadczenie usług cateringowych dla NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) prowadzi w trybie zapytania o cenę postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie świadczenia usług cateringowych dla Naczelnego Sądu Administracyjnego
więcej >

Usługi pocztowe na rzecz NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie świdaczenia usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym
więcej >

Dostawa energii elektrycznej do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Boduena 3/5 i przy ul. Jasnej 6 oraz budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4.

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy energii elektrycznej do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Boduena 3/5 i przy ul. Jasnej 6 oraz budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4.
więcej >

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, dla NSA w roku 2018
więcej >

Usługa sprzątania w budynkach NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie świdaczenia usług w zakresie kompleksowego sprzątania w budynkach NSA wraz z przyległym do nich terenem
więcej >

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia

Postępowanie w sprawie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego
więcej >

Prenumerata czasopism zagranicznych na 2018 rok

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie prenumeraty czasopism zagranicznych na 2018 rok
więcej >

Prenumerata prasy polskiej na 2018 rok

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie prenumeraty prasy polskiej na 2018 rok
więcej >

Dostawa materiałów biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) prowadzi w trybie zapytania o cenę postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy materiałów biurowych
więcej >

Dostawa do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych
więcej >

Dostawa do Naczelnego Sądu Administracyjnego 17 serwerów

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego 17 serwerów
więcej >

Świadczenie usług cateringowych dla NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) prowadzi w trybie zapytania o cenę postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie świadczenia usług cateringowych dla Naczelnego Sądu Administracyjnego
więcej >

Dostawa firewall

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy do NSA i i 16-tu wojewódzkich sądów administracyjnych urządzeń firewall
więcej >

Usługa sprzątania w budynkach NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie świdaczenia usług w zakresie kompleksowego sprzątania w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z przyległym do nich terenem
więcej >

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia

Postępowanie w sprawie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego
więcej >

Prenumerata czasopism zagranicznych na 2017 rok

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie prenumeraty czasopism zagranicznych na 2017 rok
więcej >

Prenumerata prasy polskiej

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie prenumeraty prasy polskiej na 2017 rok
więcej >

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) prowadzi w trybie zapytania o cenę postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych
więcej >

Postępowanie w sprawie zapenienia prawidłowego i bezawaryjnego działania infrastruktury technicznej w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego działania infrastruktury w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego
więcej >

Dostawa do NSA i 16-tu wojewódzkich sądów administracyjnych urządzeń firewall

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy do NSA i 16-tu wojewódzkich sądów administracyjnych urządzeń firewall
więcej >

Dostawa do NSA materiałów biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) prowadzi w trybie zapytania o cenę postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy materiałów biurowych
więcej >

Dostawa 180 szt. monitorów LCD na wyposażenie stanowisk pracy sędziów i pracowników Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy 180 szt. monitorów LCD na wyposażenie stanowisk pracy sędziów i pracowników Naczelnego Sądu Administracyjnego
więcej >

Świadczenie usług cateringowych dla Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dzi.U z 2015 r., poz. 2164) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę w sprawie świadczenia usług cateringowych na potrzeby spotkań orgnizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny
więcej >

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania w budynkach NSA wraz z przyległym do nich terenem

Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 40 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie świadczenia usług w zakresie kompleksowego sprzątania w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z przyległym do nich terenem oraz w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Jasnej 1
więcej >

Świadczenie usługi transmisji danych w sieci rozległej WAN i dostępu do Internetu dla Sądownictwa Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny ogłasza przetarg ograniczony w sprawie świadczenia usługi transmisji danych w sieci rozległej WAN i dostępu do Internetu dla Sądownictwa Administracyjnego
więcej >

Czasopisma zagraniczne

Prenumerata czasopism zagranicznych na 2016 rok Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie prenumeraty czasopism zagranicznych na 2016 rok.
więcej >

Prasa polska

Prenumerata prasy polskiej na 2016 rok Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie prenumeraty prasy polskiej na 2016 rok.
więcej >

Dostawa materiałów biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę w sprawie dostawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów biurowych
więcej >

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych

Informacja o wyborze oferty Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, w prowadzonym w trybie zapytania o cenę postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w sprawie dostawy materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych. Informacja
więcej >

Dostawa i wdrożenie centralnego systemu do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji zasobów informacyjnych NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy i wdrożenia centralnego systemu do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji zasobów informacyjnych NSA
więcej >

Dostawa 140 szt. komputerów stacjonarnych na wyposażenie stanowisk pracy sędziów i pracowników NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy 140 szt. komputerów stacjonarnych na wyposażenie stanowisk pracy sędziów i pracowników Naczelnego Sądu Administracyjnego
więcej >

Ochrona osób i mienia w budynkach NSA

Naczelny Sąd Administracyjny ogłasza przetarg ograniczony w sprawie świadczenia usług ochrony osób i mienia w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego
więcej >

Dostawa urządzeń klimatyzacji wraz z montażem i wykonanie instalacji klimatyzacji w serwerowniach NSA przy ul. Boduena 3/5 w Warszawie

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy urządzeń klimatyzacji wraz z montażem, i wykonania instalacji klimatyzacji w serwerowniach Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Boduena 3/5 w Warszawie
więcej >

Dostawa 140 szt. komputerów stacjonarnych stanowiących wyposażenie stanowisk pracy sędziów i pracowników NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy 140 szt. komputerów stacjonarnych stanowiących wyposażenie stanowisk pracy sędziów i pracowników Naczelnego Sądu Administracyjnego.
więcej >

Informacja o wyborze oferty

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, w prowadzonym w trybie zapytania o cenę postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w sprawie świadczenia usług cateringowych na potrzeby spotkań organizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny.
więcej >

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania w budynkach NSA wraz z przyległym do nich terenem.

Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 40 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie świadczenia usług w zakresie kompleksowego sprzątania w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z przyległym do nich terenem.
więcej >

Wykonanie i wdrożenie w NSA, wszystkich wojewódzkich sądach administracyjnych oraz ośrodkach zamiejscowych tych sądów odpowiedniego systemu informatycznego do obsługi postępowania sądowo-administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny ogłasza przetarg ograniczony w sprawie wykonania i wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, wszystkich wojewódzkich sądach administracyjnych oraz ośrodkach zamiejscowych tych sądów odpowiedniego systemu informatycznego do obsługi postępowania sądowo-administracyjnego.
więcej >

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym w trybie zapytania o cenę postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych.
więcej >

Prenumerata prasy polskiej na 2015 rok

Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie prenumeraty prasy polskiej na 2015 rok.
więcej >

Prenumerata czasopism zagranicznych na 2015 rok

Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie prenumeraty czasopism zagranicznych na 2015 rok.
więcej >

Dostawa do NSA materiałów biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym w trybie zapytania o cenę postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów biurowych.
więcej >

Świadczenie dla NSA usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostępem do Internetu oraz dostawą i przeniesieniem własności fabrycznie nowych aparatów telefonicznych

Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie dla Naczelnego Sądu Administracyjnego usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostępem do Internetu oraz dostawą i przeniesieniem własności fabrycznie nowych aparatów telefonicznych.
więcej >

Dostawa energii elektrycznej do budynku NSA przy ul. Boduena 3/5 oraz budynku WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4

Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy energii elektrycznej do budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Boduena 3/5 oraz budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4
więcej >

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzatania w budynkach NSA wraz z przyległym do nich terenem

Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie świadczenia usług w zakresie kompleksowego sprzatania w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z przyległym do nich terenem.
więcej >

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku NSA przy ul. Boduena 3/5 oraz budynku WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 (II)

Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Boduena 3/5 oraz budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4
więcej >

Dostawa 140 szt. komputerów stacjonarnych na wyposażenie stanowisk pracy sędziów i pracowników NSA

Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy 140 szt. komputerów stacjonarnych na wyposażenie stanowisk pracy sędziów i pracowników Naczelnego Sądu Administracyjnego.
więcej >

Świadczenie na rzecz Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 2015-2017 usług pocztowych

Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie świadczenia na rzecz Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 2015-2017 usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.).
więcej >

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2021-12-14 15:06:16
Utworzył: Leszek Sikora
Data ostatniej publikacji:
Opublikował: