Informacja w trybie art. 88b p.u.s.p.

Działając na podstawie art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365) w związku z art. 10  § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r., poz. 825 ze zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 2019 r., poz. 2167 ze zm.),Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego publikuje informację o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (orzekających w NSA).

 

INFORMACJA O PIERWSZYM I KOLEJNYCH POWOŁANIACH

SĘDZIEGO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię sędziego

 

Organ powołujący

 

Organ wnioskujący o powołanie

Data powołania

Miejsce służbowe (siedziba) sędziego

 

1

2

3

4

5

 1.  

Babiarz Stefan

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

14.05.1998 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie

 1.  

Bącal Adam

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

14.06.1993 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Bogucka Iwona

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

22.08.2005 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Gliwicach

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Krajowa Rada Sądownictwa

 

28.01.2016 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Bogucki Stanisław

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

04.01.2000 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach

(siedziba: Gliwice)

 1.  

Borowiec Małgorzata

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

25.11.1997 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Borszowski Paweł

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

23.02.2021 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba : Warszawa)

 1.  

Brolik Jacek

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

22.12.1994 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi

 1.  

Chlebny Jacek

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

14.06.1994 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi

 1.  

Ciąglewicz Roman

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

28.06.1999 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach

(siedziba: Gliwice)

 1.  

Cieloch Beata

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

26.06.2007 r.

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Krakowie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.08.2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Cudak Arkadiusz

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

 

20.06.2002 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi

 1.  

Czarnik Zbigniew

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

 

01.01.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Rzeszowie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Krajowa Rada Sądownictwa

08.04.2015 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Czerwiński Grzegorz

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

14.07.2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

28.07.2014 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Dalkowska Anna

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

23.02.2021 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Dauter Bogusław

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

03.06.1996 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Dąbek Dorota

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

12.06.2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Krakowie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

16.01.2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Despot-Mładanowicz Arkadiusz

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.01.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Gdańsku

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

18.03.2010 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Dudra Dariusz

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Krajowa Rada Sądownictwa

 

 

31.07.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

06.12.2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Dumas Anna

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

22.08.2005 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Krakowie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

15.07.2011 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Dybowski Maciej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.01.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Poznaniu

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

24.01.2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Dziełakowska Tamara

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

22.08.2005 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Gdańsku

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

16.01.2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Flasińska Zofia

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

26.04.1999 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Gajewski Dominik

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

24.10.2016 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

23.02.2021 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Grzelak Małgorzata

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

26.06.2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

03.06.2019 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Grzęda Jan

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

26.04.1999 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu

 1.  

Hanusz Antoni

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

20.06.2002 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Jagielska Maria

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.01.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

15.07.2011 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Jajkiewicz Ludmiła

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

31.07.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

we Wrocławiu

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

07.01.2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Jakimowicz Wojciech

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

05.03.2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Krakowie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

13.09.2016 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Jaśniewicz Maciej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

05.10.2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Poznaniu

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

20.02.2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Jurkiewicz Andrzej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

07.04.1995 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu

 1.  

Jyż Gabriela

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

05.03.2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Gliwicach

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

15.07.2011 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Kabat-Rembelska Joanna

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

20.06.2000 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Kamińska Hanna

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.01.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

18.03.2010 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Kiermaszek Leszek

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

 

09.12.1996 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach

(siedziba: Gliwice)

 1.  

Kolanowski Tomasz

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

31.07.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Gdańsku

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

15.07.2011 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Kołaczek Marek

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

19.06.2001 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach

 1.  

Korycińska Małgorzata

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

09.12.1996 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach

(siedziba: Gliwice)

 1.  

Kostka Zdzisław

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

25.11.1997 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku

 1.  

Kowalska Mariola

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.10.2005 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

26.01.2021 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

 

Kowalski Michał

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

26.04.2022

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Kremer Elżbieta

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.01.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Krakowie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

24.01.2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Kręcisz Wojciech

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

15.07.2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Lublinie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.08.2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Kuba Andrzej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

20.10.1993 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Linska-Wawrzon Marzenna

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.01.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Bydgoszczy

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

15.07.2011 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Łaskarzewska Aleksandra

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.01.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Poznaniu

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

20.02.2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Łoboda Zbigniew

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

17.08.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

23.02.2021 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Łuczaj Anna

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.03.1996 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi

 1.  

Marciniak Sylwester

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

 

06.03.1998 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu

 1.  

Masternak-Kubiak Małgorzata

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

22.08.2005 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

we Wrocławiu

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

15.07.2011 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Mazur Wojciech

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.01.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

15.07.2011 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Miładowski Paweł

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

 

20.06.2002 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu

 1.  

Miron Małgorzata

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

31.07.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

12.03.2015 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Mleczko-Jabłońska Barbara

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.01.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

09.11.2017 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Mudrecki Artur

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

 

09.12.1996 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach

 1.  

Najda-Ossowska Izabela

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.01.2004 r..

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Bydgoszczy

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

17.05.2017 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Niezgódka-Medek Małgorzata

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

28.06.1999 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Nowak-Kolczyńska Czesława

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

31.07.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Łodzi

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

23.03.2017 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Nowicka Monika

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.01.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

18.03.2010 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Oleś Danuta

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

16.06.2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Gdańsku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

20.02.2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Olejnik Marek

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

16.10.2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.10.2021 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Pęk Ryszard

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

03.06.1996 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach

(siedziba: Gliwice)

 1.  

Pietrasz Piotr

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

30.06.2009 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Białymstoku

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

23.03.2017 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Piszczek Piotr

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

18.12.1998 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Płusa Jerzy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

31.07.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

15.07.2011 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Pocztarek Małgorzata

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

20.06.2002 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Presnarowicz Sławomir

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.01.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Białymstoku

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

20.02.2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Pryca Cezary

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

28.11.2001 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Przybysz Piotr

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

25.09.2014 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

26.04.2022

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Rudnicka Jolanta

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

19.09.2005 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

20.02.2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Rudowski Jan

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

14.05.2002 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Rysz Małgorzata

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.01.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

20.02.2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Salachna Joanna

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

26.04.2022

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Sawuła Robert

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.01.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Rzeszowie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

17.02.2014 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Sęk Hieronim

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

16.06.2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

03.02.2016 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Siegień Jerzy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

14.07.2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

28.01.2016 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Sieńczyło-Chlabicz Joanna

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

15.07.2011 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Sikorska Jolanta

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

14.05.1998 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu

 1.  

Skoczylas Andrzej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

16.10.2014 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Poznaniu

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

28.01.2016 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Sobocha-Holc Beata

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.02.2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

26.04.2022 r.

 1.  

Sokołowka Jolanta

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

19.09.2005 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

28.01.2016 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Stachurski Wojciech

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

17.10.2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

29.09.2021 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Stasikowski Rafał

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

13.03.2019 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Stec Krystyna

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

28.11.2001 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu

 1.  

Stelmasiak Jerzy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

09.12.1996 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie

 1.  

Stojanowski Marek

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

19.06.2001 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Szustakiewicz Przemysław

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

26.06.2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

04.02.2019 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Ślusarczyk Zbigniew

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.01.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Olsztynie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.08.2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Trzecki Mirosław

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

05.10.2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Gorzowie Wielkopolskim

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

20.01.2016 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Wach Henryk

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

21.09.2001 r.

 

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach

(siedziba: Gliwice)

 1.  

Wawrzyniak Andrzej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

04.01.2000 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu

 1.  

Wegner Joanna

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

03.04.2019 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

08.04.2022 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Wiatrowski Roman

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

12.09.2009 r

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Poznaniu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

07.01.2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Wincenciak Mirosław

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

30.06.2009 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Białymstoku

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

13.03.2019 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Winiarski Krzysztof

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

01.01.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Gliwicach

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

21.02.2012 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Wojciechowski Bartosz

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

22.07.2010 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Łodzi

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

16.07.2015 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Wolanin Marian

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

16.06.2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

16.01.2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Wolf-Kalamala Małgorzata

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

04.01.2000 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach

(siedziba: Gliwice)

 1.  

Wrzesińska-Nowacka Aleksandra

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

04.12.2002 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi

 1.  

Zalewska-Radzik Gabriela

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

10.11.2021

Naczelny Sąd Administracyjny

 1.  

Zborzyński Tomasz

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

31.07.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Opolu

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

18.03.2010 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Zbrojewski Tomasz

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

20.10.1993 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi

 1.  

Zgierski Zygmunt

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

09.12.1996 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi

 1.  

Zirk-Sadowski Marek

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

14.06.1994 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi

 1.  

Zubrzycki Janusz

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

14.05.1998 r.

Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu

 1.  

Zyglewska Teresa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

18.08.2009 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

27.03.2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 1.  

Żurawska-Matusiak Olga

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

31.07.2004 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

23.03.2017 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

(siedziba: Warszawa)

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2020-03-08 09:41:08
Utworzył: Szczepan Borowski
Data ostatniej publikacji: 2022-04-28 10:26:13
Opublikował: Szczepan Borowski