Informacja w trybie art. 88b p.u.s.p.

Działając na podstawie art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365) w związku z art. 10  § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r., poz. 825 ze zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 2019 r., poz. 2167 ze zm.),Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego publikuje informację o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (orzekających w NSA).

 

INFORMACJA O PIERWSZYM I KOLEJNYCH POWOŁANIACH

SĘDZIEGO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 

 

Nazwisko i imię sędziego Organ powołujący Organ wnioskujący o powołanie Data powołania Miejsce służbowe (siedziba) sędziego
Bąkowski Tomasz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 13.06.2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny
Bogucka Iwona Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 22.08.2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
28.01.2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Bogucki Stanisław Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 04.01.2000 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach (siedziba: Gliwice)
Borszowski Paweł Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 23.02.2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba : Warszawa)
Brolik Jacek Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 22.12.1994 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi
Chlebny Jacek Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 14.06.1994 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi
Ciąglewicz Roman Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 28.06.1999 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach (siedziba: Gliwice)
Cieloch Beata Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 26.06.2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
01.08.2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Cudak Arkadiusz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 20.06.2002 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi
Czarnik Zbigniew Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.01.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
08.04.2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Czerwiński Grzegorz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 14.07.2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
28.07.2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Dalkowska Anna Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 23.02.2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Dauter Bogusław Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 03.06.1996 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Dąbek Dorota Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 12.06.2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
16.01.2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Despot-Mładanowicz Arkadiusz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.01.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
18.03.2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Dudra Dariusz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 31.07.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
06.12.2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Dumas Anna Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 22.08.2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
15.07.2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Dybowski Maciej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.01.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
24.01.2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Dziełakowska Tamara Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 22.08.2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
16.01.2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Fisher Bogdan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 07.06.2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny
Gajewski Dominik Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 24.10.2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
23.02.2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Golecki Mariuszn Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 15.06.2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny
Golec Sylwester Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 28.06.2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
06.06.2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Grzelak Małgorzata Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 26.06.2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
03.06.2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Grzęda Jan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 26.04.1999 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Hanusz Antoni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 20.06.2002 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Jakimowicz Wojciech Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 05.03.2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
13.09.2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Jaśniewicz Maciej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 05.10.2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
20.02.2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Jurkiewicz Andrzej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 07.04.1995 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu
Jyż Gabriela Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 05.03.2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
15.07.2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Kabat-Rembelska Joanna Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 20.06.2000 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Kamińska Hanna Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.01.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
18.03.2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Kamiński Marcin Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 12.02.2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
20.03.2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Kiczka Karol Franciszek Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 14.06.2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Kiermaszek Leszek Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 09.12.1996 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach (siedziba: Gliwice)
Kolanowski Tomasz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 31.07.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
15.07.2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Korzeniowski Piotr Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 19.03.2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
06.06.2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Kołaczek Marek Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 19.06.2001 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach
Korycińska Małgorzata Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 09.12.1996 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach (siedziba: Gliwice)
Kostka Zdzisław Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 25.11.1997 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku
Kowalska Mariola Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.10.2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
26.01.2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Kowalski Michał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 26.04.2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Kremer Elżbieta Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.01.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
224.01.2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Kręcisz Wojciech Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 15.07.2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
01.08.2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Kwiecińska Ewa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 23.08.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
06.12.2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Linska-Wawrzon Marzenna Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.01.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
15.07.2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Łaskarzewska Aleksandra Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.01.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
20.02.2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Łoboda Zbigniew Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 17.08.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
23.02.2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Marciniak Sylwester Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 06.03.1998 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu
Masternak-Kubiak Małgorzata Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 22.08.2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
15.07.2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Mazur Wojciech Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.01.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
15.07.2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Miładowski Paweł Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 20.06.2002 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu
Miron Małgorzata Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 31.07.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
12.03.2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Mudrecki Artur Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 09.12.1996 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach
Najda-Ossowska Izabela Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.01.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
17.05.2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Niezgódka-Medek Małgorzata Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 28.06.1999 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Niczyporuk Piotr Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 07.06.2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny
Nowak-Kolczyńska Czesława Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 31.07.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
23.03.2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Nowicka Monika Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.01.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
18.03.2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Oleś Danuta Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 16.06.2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
20.02.2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Olejnik Marek Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 16.10.2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
01.10.2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Pęk Ryszard Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 03.06.1996 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach (siedziba: Gliwice)
Pietrasz Piotr Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 30.06.2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
23.03.2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Piszczek Piotr Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 18.12.1998 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Płusa Jerzy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 31.07.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
15.07.2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Pocztarek Małgorzata Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 20.06.2002 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Presnarowicz Sławomir Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.01.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
20.02.2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Pruszyński Jacek Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 09.07.2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
06.06.2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Pryca Cezary Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 28.11.2001 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Przybysz Piotr Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 25.09.2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
26.04.2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Rudnicka Jolanta Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 19.09.2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
20.02.2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Rudowski Jan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 14.05.2002 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Rysz Małgorzata Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.01.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
20.02.2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Salachna Joanna Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 26.04.2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Sawuła Robert Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.01.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
17.02.2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Sęk Hieronim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 16.06.2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
03.02.2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Siegień Jerzy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 14.07.2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
28.01.2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Sieńczyło-Chlabicz Joanna Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 15.07.2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Skoczylas Andrzej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 16.10.2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
28.01.2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Sobocha-Holc Beata Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.02.2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
26.04.2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Sokołowka Jolanta Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 19.09.2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
28.01.2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Stachurski Wojciech Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 17.10.2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
29.09.2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Stasikowski Rafał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 13.03.2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Stelmasiak Jerzy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 09.12.1996 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie
Stojanowski Marek Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 19.06.2001 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Szustakiewicz Przemysław Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 26.06.2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
04.02.2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Ślusarczyk Zbigniew Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.01.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
01.08.2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Trzecki Mirosław Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 05.10.2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
20.01.2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Wach Henryk Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 21.09.2001 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach (siedziba: Gliwice)
Wawrzyniak Andrzej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 04.01.2000 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu
Wegner Joanna Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 03.04.2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
08.04.2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Wiatrowski Roman Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 12.09.2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
07.01.2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Wincenciak Mirosław Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 30.06.2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
13.03.2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Winiarski Krzysztof Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 01.01.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
21.02.2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Wojciechowski Bartosz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 22.07.2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
16.07.2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Wolanin Marian Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 16.06.2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
16.01.2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Wolf-Kalamala Małgorzata Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 04.01.2000 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach (siedziba: Gliwice)
Woźniak Bogusław Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 26.09.2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
06.12.2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Wrzesińska-Nowacka Aleksandra Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 04.12.2002 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi
Zalewska-Radzik Gabriela Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 10.11.2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Zborzyński Tomasz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 31.07.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
18.03.2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Zbrojewski Tomasz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 20.10.1993 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi
Zgierski Zygmunt Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 09.12.1996 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi
Zirk-Sadowski Marek Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 14.06.1994 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi
Zubrzycki Janusz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 14.05.1998 r. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu
Zyglewska Teresa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 18.08.2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
227.03.2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)
Żurawska-Matusiak Olga Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa 31.07.2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
23.03.2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (siedziba: Warszawa)

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2020-03-08 09:41:08
Utworzył: Szczepan Borowski
Data ostatniej publikacji: 2023-12-07 11:57:16
Opublikował: Maciej Małysz