Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w roku 2024
więcej >

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 z dnia 31.10.2023 roku

Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień
więcej >

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 z dnia 07.07.2023 roku

Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień
więcej >

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w roku 2023
więcej >

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 20.10.2022 roku

Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień
więcej >

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 24.08.2022 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień
więcej >

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 07.07.2022 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień
więcej >

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w roku 2022
więcej >

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dn.31-12-2021

Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień
więcej >

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dn.9-12-2021

Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień
więcej >

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dn. 27-10-2021

Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień
więcej >

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dn. 20-9-2021

Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień
więcej >

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dn. 7-7-2021

Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień
więcej >

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dn. 9-6-2021

Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień
więcej >

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dn. 9-3-2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w roku 2021
więcej >

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2021-12-14 15:10:10
Utworzył: Leszek Sikora
Data ostatniej publikacji:
Opublikował: