Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego (https://bip.nsa.gov.pl), a także na stronie głównej tego Sądu (https://www.nsa.gov.pl) lub w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl) jest bezpłatne.
więcej >

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
więcej >

Informacja o przysługujących środkach prawnych

Od decyzji Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego stronie przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji.
więcej >

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2014-12-29 11:44:40
Utworzył:
Data ostatniej publikacji:
Opublikował: