Archiwum aktualności

Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego

W dniu 15 listopada 2017 r. Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Maria Wiśniewska – Dyrektor Biura Orzecznictwa wzięła udział w uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego. Akt powołania z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego otrzymała pani Barbara Mleczko – Jabłońska, która orzekać będzie w Izbie Gospodarczej. Na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego akt powołania otrzymali natomiast: pani Monika Świerczak, która orzekać będzie w Poznaniu, pan Jarosław Łuczaj oraz pan Tomasz Sałek, którzy orzekać będą w Warszawie, a także pan Piotr Kieres, pani Anetta Makowska-Hrycyk oraz pan Gabriel Węgrzyn, którzy orzekać będą we Wrocławiu.
więcej >

Udział Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w obchodach Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2017 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski wziął udział w centralnych obchodach Święta Niepodległości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz w spotkaniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim.
więcej >

Konferencja „Wolna, Niepodległa” – 10 listopada 2017 r.

W dniu 10 listopada 2017 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyła się konferencja „Wolna, Niepodległa” zorganizowana przez Archiwum Akt Nowych oraz 58 Szczep ZHR „Rosa Venti”. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski.
więcej >

Wizyta specjalnego sprawozdawcy ONZ do spraw niezależności sędziów i prawników

W dniu 23 października 2017 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. Marek Zirk-Sadowski przyjął w siedzibie NSA specjalnego sprawozdawcę Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw niezależności sędziów i prawników Diego Garcia-Sayána
więcej >

Wizyta delegacji Naczelnego Sądu Administracyjnego w Najwyższym Sądzie Administracyjnym Republiki Litewskiej

W dniach 17-19 października 2017 r. Prezes NSA prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Wiceprezesi NSA: Maria Wiśniewska - Dyrektor Biura Orzecznictwa oraz Janusz Drachal - Prezes Izby Gospodarczej wraz z delegacją zostali przyjęci w siedzibie Najwyższego Sądu Administracyjnego Republiki Litewskiej przez Prezesa Gintarasa Kryževičiusa. Delegacja złożyła również wizytę w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie spotkała się z Prezesem Dainiusem Žalimasem.
więcej >

Uroczystości z okazji 100-lecia Sądu Najwyższego i odrodzonego sądownictwa w Polsce.

W dniu 28 września 2017 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski oraz Wiceprezesi sędzia NSA Maria Wiśniewska i sędzia NSA Janusz Drachal, a także byli Prezesi NSA prof. dr hab. Janusz Trzciński i prof. dr hab. Roman Hauser wzięli udział w uroczystościach jubileuszowych z okazji 100-lecia Sądu Najwyższego, które odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie, a następnie w obchodach „100-lecia odrodzonego sądownictwa w Polsce” w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa, podczas których wręczone zostały medale „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”.
więcej >

Seminarium „Porządek publiczny, bezpieczeństwo narodowe i prawa obywateli państw trzecich w sprawach dotyczących imigracji i obywatelstwa” w Krakowie

W dniu 18 września w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się Seminarium „Porządek publiczny, bezpieczeństwo narodowe i prawa obywateli państw trzecich w sprawach dotyczących imigracji i obywatelstwa”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) oraz Naczelny Sąd Administracyjny. W spotkaniu udział wzięło ponad 40 uczestników reprezentujących Rady Stanu i Najwyższe Sądy Administracyjne z 20 Państw Członkowskich Unii Europejskiej.
więcej >

Wizyta delegacji Naczelnego Sądu Administracyjnego w Federalnym Sądzie Administracyjnym Niemiec

W dniach 6-8 września 2017 r. delegacja Naczelnego Sądu Administracyjnego przebywała z wizytą w Federalnym Sądzie Administracyjnym Republiki Federalnej Niemiec.
więcej >

Udział Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego

W dniu 15 sierpnia 2017 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski uczestniczył w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego
więcej >

73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia 2017 r. Wiceprezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny oraz Jan Rudowski uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, który odbyły się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
więcej >
strona 1 2 3 4 >