Archiwum aktualności

Konferencja Izby Finansowej NSA dotycząca nowych regulacji prawnych w zakresie uszczelniania poboru podatków dochodowych (25-26.03.2019)

W dniach 25 – 26 marca 2019 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyła się zorganizowana przez Izbę Finansową NSA konferencja dotycząca nowych regulacji prawnych w zakresie uszczelniania poboru podatków dochodowych. Konferencję otworzył Prezes Izby Finansowej NSA - Jan Rudowski. Udział w niej wzięli sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.
więcej >

Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego

W dniu 20 lutego 2019 r. Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jan Rudowski – Prezes Izby Finansowej wziął udział w uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego. Akt powołania z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego otrzymali: pani Elżbieta Kowalik-Grzanka, która orzekać będzie w Izbie Gospodarczej, oraz pan Przemysław Szustakiewicz, który orzekać będzie w Izbie Ogólnoadministracyjnej.
więcej >

Wizyta delegacji Sądu Najwyższego Węgier

W dniach 11-12 lutego 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja sędziów Sądu Najwyższego Węgier, pod przewodnictwem Prezesa tego Sądu dr. Pétera Daráka. Delegacja spotkała się również z kierownictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W trakcie spotkań omawiano strukturę, organizację i właściwość sądów administracyjnych w Polsce, długość postępowania sądowoadministracyjnego oraz dyskutowano na temat stosowania prawa europejskiego przez polskie sądy administracyjne.
więcej >

Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską

W dniu 10 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ogłoszonym przez Naczelny Sąd Administracyjny konkursie na najlepszą pracę magisterską.
więcej >

Udział Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w obchodach Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2018 r. prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego na zaproszenie Prezydenta RP wziął udział w Uroczystej Odprawie Wart dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a następnie w uroczystości pośmiertnego nadania najwyższych odznaczeń państwowych - Orderów Orła Białego oraz w spotkaniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie.
więcej >

11 listopada 2018 r. – 100 rocznica odzyskania niepodległości

Przyłączając się do obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości sędziowie sądów administracyjnych uczcili ten jubileusz w trakcie konferencji, która odbyła się w dniach 5-7 listopada 2018 r. Uczestnicy konferencji otwartej przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marka Zirk- Sadowskiego wysłuchali wykładu prof. dr hab. Huberta Izdebskiego „U progu odrodzonego sądownictwa II Rzeczypospolitej”
więcej >

Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego

W dniu 8 listopada 2018 r. prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wziął udział w uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego. Akt powołania z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego otrzymała pani Teresa Zyglewska, która orzekać będzie w Izbie Ogólnoadministracyjnej. Na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego akt powołania otrzymali: pan Konrad Łukaszewicz, który orzekać będzie w Warszawie, a także pan Tomasz Wójcik, który orzekać będzie w Bydgoszczy. Ponadto na stanowisko asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie został powołany pan Paweł Dańczak.
więcej >

Konferencja Izby Finansowej NSA (15-16 października 2018 r.)

W dniach 15 - 16 października 2018 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyła się zorganizowana przez Izbę Finansową NSA konferencja dotycząca problematyki nowych rozwiązań zwiększających skuteczność poboru VAT oraz zagadnień związanych ze zdefiniowaniem pojęcia budowli dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości
więcej >

74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia 2018 r. Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Janusz Drachal – Prezes Izby Gospodarczej złożył kwiaty pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej z okazji obchodów 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W uroczystości tej udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, wymiaru sprawiedliwości oraz powstańcy warszawscy.
więcej >

Wizyta delegacji sądów administracyjnych Litwy

W dniach 3-7 czerwca 2018 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wizytę złożyła delegacja sądów administracyjnych Litwy w składzie: Gintaras Kryževičius (Prezes Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy), Ramūnas Gadliauskas (Sędzia Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Litwy), Veslava Ruskan (Sędzia Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy) oraz Jolanta Malijauskienė (Prezes Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego).
więcej >
strona 1 2 3 4 >