Elektroniczna skrzynka podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Naczelnego Sądu Administracyjnego:

 1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej NSA zlokalizowanej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP);
 2. poprzez dostarczenie dokumentu na elektronicznym nośniku danych.

Rodzaje spraw załatwianych przez Naczelny Sąd Administracyjny w ramach elektronicznej skrzynki podawczej:

 1.  postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznych,
 2.  postępowanie w sprawie skarg i wniosków,
 3.  postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń.

Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych:

 1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:
  • dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP;
  • wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów;
    
 2. poprzez dostarczenie na elektronicznym nośniku danych:
  • dokumenty mogą być dostarczane na następujących nośnikach danych:
   • płyta DVD;
   • płyta CD;
   • pamięć masowa USB;
     
  • dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację;
    
 3. akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF. Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP;
   
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

link: Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach toczących się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym postępowań sądowych.

link: Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.