Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

Dwumiesięcznik wydawany na podstawie zarządzenia nr 3 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wydawania czasopisma pt. "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego".
 


 

Wydawca - Naczelny Sąd Administracyjny
Objętość - ok. 15 arkuszy wydawniczych
Format - B5.

ISSN 1734-803X

Celem czasopisma jest upowszechnianie dorobku orzecznictwa sądów administracyjnych oraz związanej z nim problematyki naukowo-badawczej, prezentowanej w formie studiów, artykułów i analiz, a także informowanie o działalności sądownictwa administracyjnego w Polsce i na świecie. Czasopismo skierowane jest przede wszystkim do sędziów, pracowników nauki, pracowników administracji, osób wykonujących zawody prawnicze, studentów.
Skład Komitetu Redakcyjnego:

Redaktor Naczelny - Janusz Trzciński
Członkowie:

 • Andrzej Gomułowicz - Zastępca Redaktora Naczelnego
 • Barbara Adamiak
 • Stefan Babiarz
 • Wojciech Chróścielewski
 • Jacek Chlebny
 • Irena Chojnacka
 • Jan Filip
 • Roman Hauser
 • Andrzej Kisielewicz
 • Andrzej Skoczylas
 • Maria Wiśniewska
 • Andrzej Wróbel
 • Marek Zirk-Sadowski

Sekretarz Redakcji - Małgorzata Sawicka-Jezierczuk

 

Zasady recenzowania opracowań w dwumiesięczniku "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" (ZNSA)
Informacja w sprawie przygotowania maszynopisu do publikacji.
Lista recenzentów współpracujących w 2011 roku z Redakcją ZNSA
Lista recenzentów współpracujących w 2012 roku z Redakcją ZNSA.
Lista recenzentów współpracujących w 2013 roku z Redakcją ZNSA
Lista recenzentów współpracujących w 2014 roku z Redakcją ZNSA
Lista recenzentów współpracujących w 2015 roku z Redakcją ZNSA
Lista recenzentów współpracujących w 2016 roku z Redakcją ZNSA
Lista recenzentów współpracujących w 2017 roku z Redakcją ZNSA
Oświadczenie autora     

                                                                                                                               

 

Dystrybucję czasopisma prowadzi Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A.

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa 

www.wolterskluwer.pl


Dział Czasopism

czasopisma@wolterskluwer.pl

tel. +48 22 535 82 03, faks +48 22 535 81 35
Infolinia: 801 044 545


Spisy treści  ZESZYTÓW NAUKOWYCH  wg roczników (do pobrania):

 

2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
2010 r.
2009 r.
2008 r.
2007 r.
2006 r.
2005 r.