Sprostowania, odpowiedzi, polemiki

Komunikat w sprawie publikacji w Dzienniku Gazecie Prawnej artykułu pt. „Dane na wyciągnięcie ręki”

W związku artykułem Piotra Szymaniaka, który został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej w dnia 13 marca 2019 r. (nr 51, str. B6) pt. „Dane na wyciągnięcie ręki”, wskazującym, że pracownicy sądów administracyjnych obligowani są do wyrabiania we własnym zakresie podpisu elektronicznego i profilu zaufanego na potrzeby służbowej obsługi postępowania sądowoadministracyjnego informuję, że stwierdzenie to nie jest prawdziwe. Obowiązek wyrobienia podpisu elektronicznego w celu zapewnienia prawidłowej sądowej obsługi elektronicznego postępowania sądowoadministracyjnego spoczywa na sądzie administracyjnym właściwym ze względy na miejsce zatrudnienia danego pracownika, do którego obowiązków pracowniczych należy obsługa elektronicznej korespondencji sądowej.
więcej >

Komunikat w sprawie publikacji w Dzienniku Gazecie Prawnej artykułu pt „Z powodu wiatraków wiele gmin może podzielić los Ostrowic”

W związku z publikacją prasową, która ukazała się w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 5 września 2018 r. w rubryce „Samorządowa Środa” (na 8 stronie wydania), wskazującą, że z informacji przekazanych zastępcy wójta Gminy Świecie nad Osą przez Ministerstwo Energii wynika, że uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, która ma zapaść w dniu 24 września 2018 r., „będzie [...] niekorzystna dla gmin”, Zastępca Rzecznika Prasowego NSA informuje, że ani Ministerstwo Energii ani żaden inny organ administracji nie może posiadać wiedzy na temat kierunku przyszłego rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego poszerzonemu składowi NSA.
więcej >

Oświadczenie w sprawie publikacji w Dzienniku Gazecie Prawnej artykułu pt „NSA akceptuje nowy skład TK”

W dniu 3 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazały się artykuły autorstwa Małgorzaty Kryszkiewicz pt „NSA akceptuje nowy skład TK” oraz „NSA przecina spór o sędziów dublerów”.
więcej >

Sprostowanie artykułu pt. „Reformy sądów nie będzie” opublikowanego w Gazecie Wyborczej

W dniu 4 maja 2016 r. w dzienniku „Gazeta Wyborcza” został opublikowany artykuł autorstwa Jana Rokity pt. „Reformy sądów nie będzie” (str. 11).
więcej >

Sprostowanie artykułu pt. „Trybunał Zredukowany” opublikowanego w Gazecie Wyborczej

W dniu 6 listopada 2015 r. w dzienniku „Gazeta Wyborcza” został opublikowany artykuł Ewy Siedleckiej pt. „Trybunał Zredukowany”. We wspomnianej publikacji znajduje się nieprawdziwe stwierdzenie, że prof. Roman Hauser „przewidując problemy z zaprzysiężeniem, swojego dotychczasowego urzędu Prezesa NSA – nie złożył”.
więcej >
strona 1 2 >