WSA w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok
http://bip.bialystok.wsa.gov.pl

 

Wydział Informacji Sądowej
Przewodniczący Wydziału - Rzecznik prasowy
Wiceprezes WSA Andrzej Melezini
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Trzeciak
tel. 85 678 40 69
fax 85 678 40 38
e-mail: etrzeciak@bialystok.wsa.gov.pl


Informacja o właściwości sądu oraz sprawach w toku
Łukasz Ruciński
tel. 85 678 40 39
fax. 85 678 40 38
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Wnioski dot. działalności sądu

tel. 85 678 40 39 lub
tel. 85 678 40 69
fax 85 678 40 38
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl


Prezes WSA
Sędzia WSA Wojciech Stachurski
Sekretariat
Beata Maciuszko
tel. 85 678 40 00
fax 85 678 40 01
e-mail: prezeswsa@bialystok.wsa.gov.pl

Wiceprezes

Sędzia WSA Andrzej Melezini
tel. 85 678 40 59
fax 85 678 40 01

e-mail: amelezini@bialystok.wsa.gov.pl


Dyrektor Sądu
Małgorzata Anna Wenclik
tel. 85 678 40 66
fax 85 678 40 01
e-mail: mwenclik@bialystok.wsa.gov.pl

 


I Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału
Sędzia WSA Wojciech Stachurski
Kierownik Sekretariatu
Maria Sienkiewicz- Stachjuk
tel. 85 678 40 16
fax 85 678 40 77
Właściwość spraw o symbolach: 602, 604, 611, 622, 630, 637, 653, 655
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami

II Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału
Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Huszcza
tel. 85 678 40 13

Właściwość spraw o symbolach: 601, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618 ,619, 621, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 644, 656, 657, 558 i 659 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami


Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych oraz Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik Oddziału
Małgorzata Jakóbczak
tel. 85 678 40 30
fax 85 678 40 30

Oddział Finansowo-Budżetowy
Kierownik Oddziału
Iwona Ostaszewska
tel. 85 678 40 42
fax 85 678 40 44