Program pojedynków sądowych

Od 2018 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym prowadzony jest program pojedynków sądowych (moot court) dla młodzieży licealnej lub studenckiej. Jest on wdrażany pilotażowo we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV w Warszawie. Uczniowie zainteresowani przygotowaniem pojedynku sądowego otrzymują specjalnie przygotowane materiały procesowe i dzieląc się na strony (tj. pełnomocnik organu i skarżący) oraz innych uczestniów postępowania, w tym prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacje społeczną mają okazję wypróbowania sił swojej argumentacji w pojedynku sądowym. Całość wydarzenia odbywa się w autentycznym otoczeniu sądowym (sala rozpraw, togi) oraz przy merytorycznym wsparciu doświadczonych pracowników Sądu.

Uczestnicy pojedynku, wcielając się w swoje role, są współodpowiedzialni za powodzenie symulacji. Wykorzystują nie tylko wiedzę z zakresu prawa czy WOS, ale angażują także inne cenne talenty pomysłowość, odwagę, doświadczenie wystąpień publicznych, umiejętności aktorskie, retoryczne, psychologiczne itp.

Celem Programu jest zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, w szczególności umiejętności analizy i interpretacji prawa.

W sprawach możliwości zorganizowania wizyty w Sądzie, prosimy o kontakt z Wydziałem Informacji Sądowej NSA.

tel. (22) 551 65 00, e-mail: informacje@nsa.gov.pl