Wydarzenia, wizyty, konferencje

2017-10-04

Uroczystości z okazji 100-lecia Sądu Najwyższego i odrodzonego sądownictwa w Polsce.

W dniu 28 września 2017 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski oraz Wiceprezesi sędzia NSA Maria Wiśniewska i sędzia NSA Janusz Drachal, a także byli Prezesi NSA prof. dr hab. Janusz Trzciński i prof. dr hab. Roman Hauser wzięli udział w uroczystościach jubileuszowych z okazji 100-lecia Sądu Najwyższego, które odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie, a następnie w obchodach „100-lecia odrodzonego sądownictwa w Polsce” w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa, podczas których wręczone zostały medale „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”.
więcej >
2017-09-21

Seminarium „Porządek publiczny, bezpieczeństwo narodowe i prawa obywateli państw trzecich w sprawach dotyczących imigracji i obywatelstwa” w Krakowie

W dniu 18 września w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się Seminarium „Porządek publiczny, bezpieczeństwo narodowe i prawa obywateli państw trzecich w sprawach dotyczących imigracji i obywatelstwa”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) oraz Naczelny Sąd Administracyjny. W spotkaniu udział wzięło ponad 40 uczestników reprezentujących Rady Stanu i Najwyższe Sądy Administracyjne z 20 Państw Członkowskich Unii Europejskiej.
więcej >
2017-09-14

Wizyta delegacji Naczelnego Sądu Administracyjnego w Federalnym Sądzie Administracyjnym Niemiec

W dniach 6-8 września 2017 r. delegacja Naczelnego Sądu Administracyjnego przebywała z wizytą w Federalnym Sądzie Administracyjnym Republiki Federalnej Niemiec.
więcej >
2017-08-16

Udział Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego

W dniu 15 sierpnia 2017 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski uczestniczył w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego
więcej >
2017-08-02

73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia 2017 r. Wiceprezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny oraz Jan Rudowski uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, który odbyły się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
więcej >
2017-07-18

Wizyta uczniów polskiej szkoły na Białorusi w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

W dniu 18 lipca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny odwiedziła grupa uczniów i nauczycieli z polskiej szkoły na Białorusi - Szkoły Średniej Nr 8 w Wołkowysku.
więcej >
2017-07-11

Sędziowie NSA odchodzący w stan spoczynku

W lipcu i sierpniu 2017 r. w stan spoczynku odchodzą sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego: Małgorzata Dałkowska - Szary, Jolanta Rajewska, Anna Robotowska, Irena Wiszniewska - Białecka i Włodzimierz Ryms
więcej >
2017-06-30

Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego

W dniu 29 czerwca 2017 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski wziął udział w uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego. Akt powołania z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego otrzymała pani Izabela Najda-Ossowska, która będzie orzekać w Izbie Finansowej.
więcej >
2017-05-31

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego

W dniu 30 maja 2017 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk – Sadowski wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego, podczas którego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przedstawiła „Informację o działalności Sądu Najwyższego w 2016 r.”. W zgromadzeniu udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i instytucji wymiaru sprawiedliwości
więcej >
2017-05-23

20 maja 2017 r. odbyła się Noc Muzeów w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

W dniu 20 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny już po raz trzeci otworzył swój gmach podczas Nocy Muzeów. W tym roku w wydarzeniu wzięło udział blisko 1,3 tys. zwiedzających.
więcej >