Wydarzenia, wizyty, konferencje

2020-01-15

Konferencja sędziów Izby Ogólnoadministracyjnej NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych

W dniu 13 stycznia 2020 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyła się konferencja sędziów Izby Ogólnoadministracyjnej NSA oraz przedstawicieli wojewódzkich sądów administracyjnych. Konferencję otworzył Prezes NSA - Marek Zirk-Sadowski, debatę poprowadził i moderował Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA - Jacek Chlebny
więcej >
2019-12-18

Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską

W dniu 17 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ogłoszonym przez Naczelny Sąd Administracyjny konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą sądownictwa administracyjnego. Laureatów i przybyłych na uroczystość gości powitał Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Marek Zirk-Sadowski. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, zwracając uwagę na wysoki poziom merytoryczny zgłoszonych prac. Przewodniczący Kapituły Konkursu – prof. Roman Hauser podkreślił, że zorganizowany po raz drugi przez Naczelny Sąd Administracyjny konkurs na pracę naukową cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
więcej >
2019-11-14

Inauguracyjne posiedzenia Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 12 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji, w którym na zaproszenie Marszałka Seniora Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczył Profesor Marek Zirk-Sadowski – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
więcej >
2019-11-13

Udział Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w obchodach Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wziął udział w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości a następnie w Uroczystej Odprawie Wart na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
więcej >
2019-11-08

„Wolna, Niepodległa” – konferencja z okazji święta odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniu 8 listopada 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyła się konferencja „Wolna, Niepodległa”, zorganizowana przez Archiwum Akt Nowych oraz 58 Szczep ZHR „Rosa Venti”, pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
więcej >
2019-10-25

Konferencja naukowa „Asystent sędziego sądu administracyjnego – zagadnienia prawnoporównawcze i praktyczne”

W dniach 21-22 października odbyła się w Warszawie konferencja naukowa asystentów sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zatytułowana „Asystent sędziego sądu administracyjnego – zagadnienia prawnoporównawcze i praktyczne”, zorganizowana przez Biuro Orzecznictwa NSA.
więcej >
2019-10-22

Konferencja Izby Ogólnoadministracyjnej NSA na temat dostępu do informacji publicznej

W dniu 21 października 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyła się konferencja sędziów Izby Ogólnoadministracyjnej NSA oraz przedstawicieli wojewódzkich sądów administracyjnych, dotycząca dostępu do informacji publicznej
więcej >
2019-10-18

Konferencja Izby Finansowej NSA dotycząca zasad ogólnych postępowania podatkowego w orzecznictwie sądów administracyjnych (14-15.10.2019)

W dniach 14 – 15 października 2019 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyła się zorganizowana przez Izbę Finansową NSA konferencja dotycząca zasad ogólnych postępowania podatkowego w orzecznictwie sądów administracyjnych.
więcej >
2019-10-01

Polsko-francuskie seminarium sędziów administracyjnych

W dniach 29-30 września, na zaproszenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. dr hab. Marka Zirk-Sadowskiego, przebywała w Warszawie delegacja Rady Stanu Francji, pod przewodnictwem radczyni Rady Stanu Martine de Boisdeffre, Przewodniczącej Sekcji Studiów i Analiz.
więcej >
2019-09-26

Polsko-niemieckie spotkanie robocze sędziów administracyjnych

W dniach 17-18 września w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu odbyło się 3. polsko-niemieckie spotkanie robocze sędziów administracyjnych w ramach, współpracy między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Federalnym Sądem Administracyjnym. Celem spotkania zorganizowanego przez NSA w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu było wzmocnienie wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wykładni i stosowania prawa administracyjnego przez polskie i niemieckie sądy administracyjne.
więcej >