Ogłoszenia

Rada do spraw sportu i rekreacji NSA

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym działa Rada do spraw sportu i rekreacji, organ opiniodawczo-doradczy wspomagający Szefa Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie dotyczącym aktywności sportowo-rekreacyjnej sędziów i pracowników Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz członków ich rodzin.
więcej >