Archiwum aktualności

Konferencja naukowa „Asystent sędziego sądu administracyjnego – zagadnienia prawnoporównawcze i praktyczne”

Wystąpienie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marka Zirk-Sadowskiego na konferencji naukowej „Asystent sędziego sądu administracyjnego – zagadnienia prawnoporównawcze i praktyczne”
W dniach 21-22 października odbyła się w Warszawie konferencja naukowa asystentów sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zatytułowana „Asystent sędziego sądu administracyjnego – zagadnienia prawnoporównawcze i praktyczne”, zorganizowana przez Biuro Orzecznictwa NSA.
więcej >

Konferencja Izby Ogólnoadministracyjnej NSA na temat dostępu do informacji publicznej

W dniu 21 października 2019 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyła się konferencja sędziów Izby Ogólnoadministracyjnej NSA oraz przedstawicieli wojewódzkich sądów administracyjnych, dotycząca dostępu do informacji publicznej
więcej >

Konferencja Izby Finansowej NSA dotycząca zasad ogólnych postępowania podatkowego w orzecznictwie sądów administracyjnych (14-15.10.2019)

Otwarcie konferencji dotyczącej zasad ogólnych postępowania podatkowego w orzecznictwie sądów administracyjnych przez Prezesa Izby Finansowej Jana Rudowskiego
W dniach 14 – 15 października 2019 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyła się zorganizowana przez Izbę Finansową NSA konferencja dotycząca zasad ogólnych postępowania podatkowego w orzecznictwie sądów administracyjnych.
więcej >

Polsko-francuskie seminarium sędziów administracyjnych

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Izby Gospodarczej NSA Janusz Drachal, Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA prof. dr hab. Jacek Chlebny, Dyrektor Biura Orzecznictwa NSA prof. dr hab. Roman Hauser oraz Wiceprezes WSA w Krakowie dr Anna Dumas wraz z delegacją Rady Stanu Francji
W dniach 29-30 września, na zaproszenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prof. dr hab. Marka Zirk-Sadowskiego, przebywała w Warszawie delegacja Rady Stanu Francji, pod przewodnictwem radczyni Rady Stanu Martine de Boisdeffre, Przewodniczącej Sekcji Studiów i Analiz.
więcej >

Polsko-niemieckie spotkanie robocze sędziów administracyjnych

Uczestnicy trzeciego polsko-niemieckiego spotkania roboczego sędziów administracyjnych
W dniach 17-18 września w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu odbyło się 3. polsko-niemieckie spotkanie robocze sędziów administracyjnych w ramach, współpracy między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Federalnym Sądem Administracyjnym. Celem spotkania zorganizowanego przez NSA w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu było wzmocnienie wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wykładni i stosowania prawa administracyjnego przez polskie i niemieckie sądy administracyjne.
więcej >

Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski podczas uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego
W dniu 19 września 2019 r. prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wziął udział w uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego. Akt powołania z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie otrzymała pani Joanna Człowiekowska.
więcej >

Uroczystość upamiętnienia 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej

Reprezentanci najwyższych władz państwowych podczas uroczystości upamiętnienia 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej
W dniu 1 września 2019 roku Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski wziął udział w Uroczystej Odprawie Wart dla upamiętnienia 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
więcej >

75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej z okazji obchodów 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przez Wiceprezesa NSA Janusza Drachala -Prezesa Izby Gospodarczej NSA
W dniu 1 sierpnia 2019 r. Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego sędzia Janusz Drachal – Prezes Izby Gospodarczej złożył kwiaty pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej z okazji obchodów 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W uroczystości tej udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, wymiaru sprawiedliwości oraz powstańcy warszawscy.
więcej >

Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego

Wiceprezes NSA prof. dr hab. Jacek Chlebny - Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA podczas uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego
W dniu 10 lipca 2019 r. prof. Jacek Chlebny - Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wziął udział w uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego.
więcej >

Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego

W dniu 10 czerwca 2019 r. prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wziął udział w uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego.
więcej >
strona 1 2 3 4 >