Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Marcin Bełczewski - Dyzio

e-mail: iod@nsa.gov.pl

tel: (22) 5516849