Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Dariusz Rosiak

e-mail: iod@nsa.gov.pl

tel: (22) 551 61 92