WSA w Krakowie

ul. Rakowicka 10
31-511 Kraków
tel.: 012 629-83-01; 012 429-22-10
link do BIP WSA w Krakowie 

Nr konta WSA:        
NBP Oddział Kraków
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Wydział Informacji Sądowej
Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy
Andrzej Irla
tel.: 12 629 83 35
fax: 12 429 22 24
Kierownik Sekretariatu
Dorota Frejek
tel: 12 629 83 35
Informacja o sprawach w toku
tel.: 12 629 83 02, 12 629 83 04
fax: 12 429 22 24
e-mail: informacja@krakow.wsa.gov.pl
Informacja o właściwości sądu oraz wnioski dot. działalności sądu
tel.: 12 629 83 02, 12 629 83 04 fax: 12 429 22 24


Prezes WSA   
Sędzia NSA Anna Dumas
Sekretariat
tel.: 12 629 84 57
fax: 12 429 22 24
e-mail: sekretariat@krakow.wsa.gov.pl

Wiceprezesi WSA

  
Sędzia WSA Bogusław Wolas

Dyrektor Sądu       
Danuta Powroźnik
tel.: 12 62-98-457
e-mail: dyrektor@krakow.wsa.gov.pl
Sekretariat

tel. 12 629 84 58


Wydział I       
Przewodniczący Wydziału
Sędzia WSA Waldemar Michaldo
Kierownik Sekretariatu
Dorota Hajto
tel.: 12 629 84 16
fax: 12 429 22 24

właściwość spraw: 611,
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami.


Wydział II  
Przewodniczący Wydziału
Sędzia NSA Joanna Tuszyńska
Kierownik Sekretariatu
Aleksandra Kowalska
tel.: 12 629 83 82
fax: 12 429 22 24


właściwość spraw: 601, 607, 609, 610, 613, 615, 616, 618, 628, 629, 634, 635, 636, 647, 648, 649, 654
oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami.


Wydział III       
Przewodniczący Wydziału
sędzia WSA Maria Zawadzka
Kierownik Sekretariatu
Joanna Tkaczyk
tel.: 12 629 84 06
fax: 12 429 22 24


właściwość spraw: 602, 603, 604, 605, 606, 608, 612, 614, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 630, 631, 632, 633, 637, 645, 646, 650, 651, 652, 653, 655 

oraz: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych ww. symbolami.


Oddział Administracyjno-Gospodarczy
e-mail: sekretariat@krakow.wsa.gov.pl
Główny specjalista
Mariusz Kawa
tel. 12 629 84 58
e-mail: zamowienia@krakow.wsa.gov.pl

Oddział Finansowy
Główny Księgowy
Katarzyna Klich
tel.: 12 629 83 43
e-mail: ksiegowa@krakow.wsa.gov.pl
e-mail: kadry@krakow.wsa.gov.pl