Szczególne rozwiązania organizacyjne związane ze stanem epidemii

Organizacja pracy i działania profilaktyczne w Naczelnym Sądzie Administracyjnym mające na celu przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 21 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie organizacji pracy Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2
więcej >

Działania profilaktyczne w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

Zarządzenie nr 6 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym profilaktycznych działań przeciwdziałających potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2
więcej >

Organizacja pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych

Zarządzenie nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych
więcej >

Zasady wstępu do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego w czasie stanu epidemii

Zarządzenie nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązków osób wchodzących do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z wystąpieniem stanu epidemii
więcej >