Transmisje

 

Rozprawy z udziałem Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (art.15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U tj. poz.1842)).

 

W dniu 8 lipca 2022 r. na sali Z będzie rozpoznawana sprawa:

      Sygnatura akt
             Planowana godzina rozpoczęcia

        I OSK 265/20                                   10:00

  
                      Link do transmisji

 

 

W dniu 28 lipca 2022 r. na sali Z będą rozpoznawane sprawy:

      Sygnatura akt
             Planowana godzina rozpoczęcia

  1.  I OSK 2633/20                                10:00

  2.  I OSK 2444/19                                10:30


                      Link do transmisji