Transmisje

 

Rozprawy z udziałem Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (art.15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U tj. poz.1842)).

 

W dniu 25 listopada 2021r. będą rozpatrywane sprawy:

  Sygnatura akt
             Planowana godzina rozpoczęcia

1. I OSK 3024/19                               09:00

2. I OSK 2772/19                               09:30

3. I OSK 473/20                                 10:00

 

  Link do transmisji