Transmisje

 

Rozprawy z udziałem Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (art.15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U tj. poz.1842)).

 

W dniu 6 paździenika 2022 r. na sali Z będzie rozpoznawana sprawa:

      Sygnatura akt
             Planowana godzina rozpoczęcia

  1.  I OSK   196/21                                  9:00

  2.  I OSK 1578/21                                10:00

  3.  I OSK   999/21                                11:00

  
                      Link do transmisji

 

 

W dniu 12 października 2022 r. na sali Z będą rozpoznawane sprawy:

      Sygnatura akt
             Planowana godzina rozpoczęcia

  1.  I OSK 3189/19                                9:00

  2.  I OSK 3188/19                              10:00

  3.  I OSK 1341/19                              11:00

  4.  I OSK 2009/19                              11:30


                      Link do transmisji