Transmisje

 

Rozprawy z udziałem Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (art.15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U tj. poz.1842)).

 

W dniu 10 maja 2024 r. na sali D będzie rozpoznawana sprawa:

      Sygnatura akt
             Planowana godzina rozpoczęcia

   1. I OSK   1971/20                                 9:00

   2. I OSK   1938/20                                 9:30

   3. I OSK   1711/20                                10:30

   4. I OSK   1587/21                                11:30

   5. I OSK   1602/20                                12:30

     

                      Link do transmisji

 

 

W dniu  22 maja 2024 r. na sali D będą rozpoznawane sprawy:

      Sygnatura akt
             Planowana godzina rozpoczęcia

   1. I OSK    2633/20                                 9:00

   2. I OSK    2444/19                              10:00

   3. I OSK    1722/20                              11:00

 

                      Link do transmisji