Sędziowie NSA

 

Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego*:

 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jacek Chlebny 

 

 

Skład Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego

Przewodniczący Kolegium:

Jacek Chlebny                                 

Członkowie Kolegium: 

 1. Bogucki Stanisław
 2. Dudra Dariusz                                  
 3. Jaśniewicz Maciej                             
 4. Kabat-Rembelska Joanna                
 5. Korycińska Małgorzata                    
 6. Miron Małgorzata                             
 7. Rudowski Jan                        
 8. Rysz Małgorzata                               
 9. Siegień Jerzy                                     
 10. Stojanowski Marek                           
 11. Ślusarczyk Zbigniew            
 12. Wiatrowski Roman                           
 13. Zirk-Sadowski Marek                          

Izba Finansowa:

 1. Jan Rudowski - Prezes Izby Finansowej, Wiceprezes NSA 
 2. Stefan Babiarz
 3. Stanisław Bogucki- Zastępca Przewodniczącego Wydziału III Izby Finansowej 
 4. Paweł Borszowski
 5. Jacek Brolik – Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 6. Beata Cieloch
 7. Arkadiusz Cudak
 8. Anna Dalkowska
 9. Bogusław Dauter
 10. Anna Dumas - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
 11. Dominik Gajewski
 12. Sylwester Golec
 13. Mariusz Golecki
 14. Jan Grzęda
 15. Antoni Hanusz
 16. Maciej Jaśniewicz
 17. Tomasz Kolanowski - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Finansowej p.o. Przewodniczącego Wydziału II Izby Finansowej 
 18. Marek Kołaczek
 19. Zbigniew Łoboda
 20. Sylwester Marciniak  - Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej
 21. Artur Mudrecki 
 22. Izabela Najda-Ossowska
 23. Małgorzata Niezgódka–Medek - Przewodnicząca Wydziału I Izby Finansowej
 24. Marek Olejnik
 25. Danuta Oleś
 26. Ryszard Pęk
 27. Jerzy Płusa
 28. Sławomir Presnarowicz
 29. Jacek Pruszyński
 30. Hieronim Sęk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA
 31. Jolanta Sokołowska
 32. Wojciech Stachurski - Prezes WSA w Białymstoku 
 33. Roman Wiatrowski  - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Finansowej
 34. Krzysztof Winiarski - Przewodniczący Wydziału III Izby Finansowej
 35. Bartosz Adam Wojciechowski - Naczelnik Wydziału IV w Biurze Orzecznictwa
 36. Małgorzata Wolf–Kalamala
 37. Aleksandra Wrzesińska–Nowacka
 38. Gabriela Zalewska-Radzik
 39. Tomasz Zborzyński
 40. Marek Zirk-Sadowski - Dyrektor Biura Orzecznictwa 
 41. Janusz Zubrzycki

 

Izba Gospodarcza:

 1. Zbigniew Czarnik
 2. Dorota Dąbek
 3. Dariusz Dudra - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Gospodarczej 
 4. Bogdan Fischer
 5. Małgorzata Grzelak
 6. Gabriela Jyż
 7. Joanna Kabat–Rembelska - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Gospodarczej
 8. Hanna Kamińska - Przewodnicząca Wydziału I Izby Gospodarczej
 9. Małgorzata Korycińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Gospodarczej
 10. Michał Kowalski 
 11. Wojciech Kręcisz
 12. Andrzej Kuba
 13. Piotr Pietrasz
 14. Piotr Piszczek
 15. Cezary Pryca
 16. Małgorzata Rysz
 17. Joanna Salachna 
 18. Joanna Sieńczyło – Chlabicz – Naczelnik Wydziału III w Biurze Orzecznictwa 
 19. Andrzej Skoczylas
 20. Beata Sobocha-Holc  
 21. Krystyna Stec
 22. Mirosław Trzecki
 23. Henryk Wach
 24. Joanna Wegner

 

Izba Ogólnoadministracyjna:

 1. Jacek Chlebny - Prezes NSA
 2. Jerzy Siegień  - Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej, Wiceprezes NSA  
 3. Iwona Bogucka
 4. Roman Ciąglewicz
 5. Grzegorz Czerwiński
 6. Arkadiusz Despot–Mładanowicz – Naczelnik Wydziału I w Biurze Orzecznictwa
 7. Maciej Dybowski
 8. Tamara Dziełakowska
 9. Zofia Flasińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 10. Wojciech Jakimowicz - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej
 11. Andrzej Jurkiewicz
 12. Karol Kiczka
 13. Leszek Kiermaszek - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 14. Piotr Korzeniowski
 15. Zdzisław Kostka - Rzecznik Dyscyplinarny NSA 
 16. Mariola Kowalska
 17. Elżbieta Kremer
 18. Marzenna Linska–Wawrzon
 19. Aleksandra Łaskarzewska
 20. Anna Łuczaj
 21. Małgorzata Masternak–Kubiak
 22. Wojciech Mazur– Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 23. Paweł Miładowski
 24. Małgorzata Miron - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 25. Piotr Niczyporuk
 26. Czesława Nowak-Kolczyńska
 27. Monika Nowicka
 28. Małgorzata Pocztarek - Przewodnicząca Wydziału III Izby Ogólnoadministracyjnej
 29. Przybysz Piotr
 30. Jolanta Rudnicka - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 31. Robert Sawuła
 32. Rafał Stasikowski
 33. Jerzy Stelmasiak
 34. Marek Stojanowski - Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 35. Przemysław Szustakiewicz
 36. Zbigniew Ślusarczyk
 37. Andrzej Wawrzyniak
 38. Mirosław Wincenciak
 39. Marian Wolanin - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa 
 40. Tomasz Zbrojewski
 41. Zygmunt Zgierski
 42. Teresa Zyglewska
 43. Olga Żurawska-Matusiak
 44. Tomasz Bąkowski

                       

Biuro Orzecznictwa

 1. Marek Zirk-Sadowski -  Dyrektor Biura Orzecznictwa
 2. Marian Wolanin - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa 

 

Wydział Informacji Sądowej:

 1. Sylwester Marciniak – Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej
 2. Wojciech Jakimowicz - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej

 

Rzecznik Dyscyplinarny 

 1. Zdzisław Kostka - Rzecznik Dyscyplinarny NSA
 2. Hieronim Sęk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA

 

*poza sędziami NSA przeniesionymi do orzekania w wsa na podstawie art. 94 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271)