Sędziowie NSA

 

Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego*:

 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Marek Zirk-Sadowski

 

Jan Rudowski – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jacek Chlebny - Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

 

Skład Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego

Przewodniczący Kolegium:

Marek Zirk – Sadowski      

                                  

Członkowie Kolegium:

 1. Jacek Chlebny                            
 2. Dariusz Dudra
 3. Jan Grzęda
 4. Maciej Jaśniewicz
 5. Elżbieta Kremer
 6. Andrzej Kuba                          
 7. Zdzisław Kostka
 8. Małgorzata Niezgódka-Medek                              
 9. Małgorzata Pocztarek               
 10. Cezary Pryca
 11. Jan Rudowski                                              

 

Izba Finansowa:

 1. Jan Rudowski –Prezes Izby Finansowej
 2. Stefan Babiarz
 3. Stanisław Bogucki- Zastępca Przewodniczącego Wydziału III Izby Finansowej 
 4. Paweł Borszowski
 5. Jacek Brolik – Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 6. Beata Cieloch
 7. Arkadiusz Cudak
 8. Anna Dalkowska
 9. Bogusław Dauter
 10. Anna Dumas - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
 11. Dominik Gajewski
 12. Jan Grzęda
 13. Antoni Hanusz
 14. Maciej Jaśniewicz
 15. Tomasz Kolanowski - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Finansowej
 16. Marek Kołaczek
 17. Zbigniew Łoboda
 18. Sylwester Marciniak  - Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej
 19. Artur Mudrecki -Naczelnik Wydziału III w Biurze Orzecznictwa
 20. Izabela Najda - Ossowska
 21. Małgorzata Niezgódka – Medek - Przewodnicząca Wydziału I Izby Finansowej
 22. Marek Olejnik
 23. Danuta Oleś
 24. Ryszard Pęk
 25. Jerzy Płusa
 26. Sławomir Presnarowicz
 27. Hieronim Sęk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA
 28. Jolanta Sokołowska
 29. Wojciech Stachurski
 30. Roman Wiatrowski  - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Finansowej
 31. Krzysztof Winiarski - Przewodniczący Wydziału III Izby Finansowej
 32. Bartosz Adam Wojciechowski - Naczelnik Wydziału VII w Biurze Orzecznictwa
 33. Małgorzata Wolf – Kalamala
 34. Aleksandra Wrzesińska – Nowacka – Przewodnicząca Wydziału II Izby Finansowej
 35. Gabriela Zalewska-Radzik
 36. Tomasz Zborzyński
 37. Marek Zirk-Sadowski - Prezes NSA
 38. Janusz Zubrzycki

 

Izba Gospodarcza:

 1. Zbigniew Czarnik
 2. Dorota Dąbek
 3. Dariusz Dudra
 4. Małgorzata Grzelak
 5. Maria Jagielska - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Gospodarczej
 6. Ludmiła Jajkiewicz – Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Gospodarczej
 7. Gabriela Jyż
 8. Joanna Kabat – Rembelska - Naczelnik Wydziału V w Biurze Orzecznictwa
 9. Hanna Kamińska
 10. Małgorzata Korycińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Gospodarczej
 11. Wojciech Kręcisz
 12. Andrzej Kuba
 13. Piotr Pietrasz
 14. Piotr Piszczek
 15. Cezary Pryca
 16. Małgorzata Rysz
 17. Joanna Sieńczyło – Chlabicz – Naczelnik Wydziału VI w Biurze Orzecznictwa 
 18. Andrzej Skoczylas
 19. Krystyna Stec
 20. Mirosław Trzecki
 21. Henryk Wach

 

Izba Ogólnoadministracyjna:

 1. Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA 
 2. Iwona Bogucka
 3. Małgorzata Borowiec
 4. Roman Ciąglewicz
 5. Grzegorz Czerwiński
 6. Arkadiusz Despot – Mładanowicz – Naczelnik Wydziału II w Biurze Orzecznictwa
 7. Maciej Dybowski
 8. Tamara Dziełakowska
 9. Zofia Flasińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 10. Wojciech Jakimowicz - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej
 11. Andrzej Jurkiewicz
 12. Leszek Kiermaszek - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 13. Zdzisław Kostka
 14. Mariola Kowalska
 15. Elżbieta Kremer
 16. Marzenna Linska – Wawrzon
 17. Aleksandra Łaskarzewska
 18. Anna Łuczaj
 19. Małgorzata Masternak – Kubiak
 20. Wojciech Mazur– Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 21. Paweł Miładowski
 22. Małgorzata Miron - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 23. Czesława Nowak-Kolczyńska
 24. Monika Nowicka
 25. Małgorzata Pocztarek - Przewodnicząca Wydziału III Izby Ogólnoadministracyjnej
 26. Jolanta Rudnicka - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 27. Robert Sawuła
 28. Jerzy Siegień - p.o. Dyrektora Biura Orzecznictwa
 29. Jolanta Sikorska
 30. Rafał Stasikowski
 31. Jerzy Stelmasiak
 32. Marek Stojanowski - Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 33. Przemysław Szustakiewicz
 34. Zbigniew Ślusarczyk
 35. Andrzej Wawrzyniak
 36. Mirosław Wincenciak
 37. Marian Wolanin - Naczelnik Wydziału I w Biurze Orzecznictwa
 38. Tomasz Zbrojewski
 39. Zygmunt Zgierski
 40. Teresa Zyglewska
 41. Olga Żurawska-Matusiak

                       

Biuro Orzecznictwa

 1. Jerzy Siegień - p.o. Dyrektora Biura Orzecznictwa

 

Wydział Informacji Sądowej:

 1. Sylwester Marciniak – Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej
 2. Wojciech Jakimowicz - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej

 

Rzecznik Dyscyplinarny 

 1. Jerzy Chromicki - Rzecznik Dyscyplinarny NSA
 2. Hieronim Sęk - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NSA

 

*poza sędziami NSA przeniesionymi do orzekania w wsa na podstawie art. 94 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271)