Działalność popularyzatorska

Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje wiele różnorodnych działań mających na celu popularyzowanie wiedzy na temat sądów administracyjnych oraz problematyki prawnej, w szczególności zagadnień związanych ze sprawami rozpoznawanymi przez sądy administracyjne, a także zaprezentowanie warunków pracy sędziów i pracowników tego Sądu oraz jego historii.

W tym celu NSA organizuje wizyty młodzieży w ramach Programu Edukacyjnego  „Lekcja w Sądzie”, skierowanego do uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół średnich. W Sądzie organizowane są również wizyty studentów polskich i zagranicznych uczelni wyższych. W Naczelnym Sądzie Administracyjnym prowadzony jest program pojedynków sądowych (moot court) dla młodzieży licealnej i studenckiej. Naczelny Sąd Administracyjny organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą sądownictwa administracyjnego. Sąd bierze również udział w organizowanej co roku Stołecznej Nocy Muzeów.

 

Broszury informacyjne:
 
1. Sądy administracyjne - między jednostką a Państwem - pobierz
 
2. Środki odwoławcze - pobierz
 
3. Mediacja w sądach administracyjnych - pobierz
 
4. Koszty sądowe - pobierz
 
5. Prawo pomocy - pobierz
 
6. Broszura informacyjna dla młodzieży - pobierz
 
7. Broszura informacyjna dla młodzieży - słowniczek - pobierz