Opinie i wystąpienia

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA z dnia 8 maja 2017 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego popiera ideę przeprowadzenia Kongresu Prawników Polskich w dniu 20 maja 2017 r.
więcej >