Współpraca międzynarodowa

Naczelny Sąd Administracyjny od wielu lat jest aktywny na forum międzynarodowym. Jest członkiem organizacji międzynarodowych zrzeszających sądy administracyjne zarówno w Europie, jak i na świecie. Przedstawiciele NSA uczestniczą w konferencjach, szkoleniach oraz stażach zagranicznych dla sędziów. Istotną część współpracy międzynarodowej stanowią spotkania bilateralne służące bezpośredniej wymianie doświadczeń (np. grupa robocza sędziów polsko – czeska oraz seminaria polsko – niemieckie).