Organizacje międzynarodowe

Międzynarodowe Stowarzyszenie Najwyższych Sądów Administracyjnych (AIHJA/IASAJ)

Stowarzyszenie powstało w 1983 r. Obecnie zrzesza ponad 100 najwyższych sądów administracyjnych z każdej części świata odzwierciedlając różne systemy i kultury prawne istniejące na świecie.

link do strony AIHJA/IASAJ

 

 

Stowarzyszenie Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej (ACA – Europe)

Stowarzyszenie ACA-Europe jest złożone z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Rad Stanów lub Najwyższych Sądów Administracyjnych z każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej

link do strony ACA - Europe

 

 

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) jest główną platformą i promotorem szkoleń oraz wymiany wiedzy na temat europejskiego sądownictwa. EJTN reprezentuje interesy ponad 160.000 europejskich sędziów i prokuratorów w całej Europie. EJTN została założona w 2000 roku, zajmuje się prawem Unii Europejskiej, prawem cywilnym, prawem karnym i gospodarczym oraz kwestiami lingwistycznymi społecznego szkolenia. Wizją EJTN jest przyczynienie się do stworzenia wspólnej europejskiej kultury prawnej i sądowej

link do strony EJTN