Izba Finansowa

 

Jan Rudowski

Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego - prezes Izby Finansowej

 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1984 - 1998 był zatrudniony w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy na stanowiskach związanych z orzecznictwem w sprawach zobowiązań podatkowych. Po wygraniu egzaminu konkursowego, z dniem 10 maja 1991 r. został powołany przez Ministra Finansów na stanowisko Dyrektora tej Izby.

Ukończył szereg kursów resortowych i szkoleń (także międzynarodowych).

Był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego.

W okresie od 1998 do 2001 pełnił funkcję podsekretarza stanu, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiedzialny był za prace legislacyjne dotyczące prawa podatkowego materialnego i procesowego, interpretację urzędową przepisów prawa podatkowego, nadzór nad orzecznictwem organów podatkowych, doprowadzenie do ujednolicenia orzecznictwa organów podatkowych oraz nadzór na poborem podatków przez administrację skarbową.

W latach 1999-2000 pełnił funkcję prezydenta Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA), międzynarodowej organizacji mającej na celu m.in. wzmocnienie współpracy i rozwój administracji podatkowej w Europie.

W maju 2002 r. został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Od 1 stycznia 2004 r. orzeka w Izbie Finansowej NSA. W latach 2013 – 2016 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego, a następnie przewodniczącego Wydziału II Izby Finansowej NSA. Od lutego 2016 r. pełnił obowiązki prezesa Izby Finansowej NSA.W latach 2016-2021.pełnił funkcje Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 kwietnia 2022 r. został ponownie powołany na stanowisko Wiceprezesa NSA.  

Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego.

Członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego oraz Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznawania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego.